BEHANDLING AF PERSONOPYSNINGER
Vadmr.com indhenter kun persondata i de tilfælde, hvor det er nødvendigt i forbindelse med behandling og gennemførsel af din ordre.  

Ved indsamling og behandling af dine personoplysninger overholdes databeskyttelsesforordningen (EU) 2016/679 af 27. april 2016, samt den danske databeskyttelseslov: Lov nr. 502 af 23. maj 2018.

Vadmr.com vil kun opbevare dine persondata, så længe Vadmr.com enten er pålagt en juridisk forpligtelse hertil, eller så længe det er relevant for formålett, hvormed personoplysningerne er blevet indsamlet og behandlet.

Personoplysninger som indsamles:

Hvis du ønsker at købe og modtage et produkt fra Vadmr.com, er det nødvendigt at indsamle visse personoplysninger for at kunne gennemføre din handel i webshoppen.
VadmR.com bruger som udgangspunkt kun nødvendige cookies i forbindelse med dit besøg i webshoppen.

Oplysninger som indsamles om dig:
 navn, e-mailadresse, postadresse, faktureringsadresse, leveringsadresse (hvis den varierer fra faktureringsadressen), telefonnummer og betalingsoplysninger.

VadmR.com indsamler og behandler dine persondata, når du foretager dig følgende:

– Besøger hjemmesiden

– Gennemfører et køb af et produkt

– fremsender spørgsmål, reklamationer, gøre brug af din fortrydelsesret eller feedback

– Forespørger et værk på bestilling

Den dataansvarlige

Den dataansvarlige for indsamling, behandling og anvendelse af dine personoplysninger på www.VadmR.com er Vadim Reinhold, Søbredden 9, 4000 Roskilde.

Behandlingsgrundlag og formål

Dine almindelige kontaktoplysninger som navn, adresse og telefonnummer, indhentes for at kunne levere det produkt som du har købt i webshoppen. Din e-mailadresse indhentes for at VadmR.com kan sende dig en ordrebekræftelse, sende Track & Trace informationer, samt en bekræftelse på at ordren er gennemført.

Når du betaler for dit produkt indsamler Vadmr.com og virksomhedens databehandlere dit navn, dine kortdata og IP-adresse. De oplysninger, der indsamles i forbindelse med betalingstransaktionen, anvendes og gemmes kun til betalingsafvikling og opfyldelse af den indgåede aftale. Ved gennemførelse af betalingen, vil nogle af dine data blive videregivet til Stripe, inklusiv information der er nødvendig for at gennemføre eller understøtte betalingen, såsom det totale købsbeløb, kortdata og faktureringsinformation.
VadmR.com besidder på intet tidspunkt dine kort oplysninger fuld ud, i stedet bliver disse oplysninger behandlet/ opbevareret sikker hos en autoriseret databehandler (Stripe).

 Hvis du ikke ønsker at opgive de personoplysninger, som er påkrævet for at gennemføre et køb af et produkt, vil du desværre ikke have mulighed for at købe produkter af Vadmr.com i webshoppen.

 

Dine oplysninger vil blive slettet 1 år efter du har modtaget dit produkt, medmindre VadmR.com er forpligtet til at opbevarer dine oplysninger i længere tid som følge af en retlig forpligtigelse, som eksempelvis bogføringsloven.

Andre modtagere af personoplysninger

 Vadmr.com sælger ikke dine persondata til tredjemand, og vi overfører ikke dine persondata til tredjelande.

Webshoppen, VadmR.com er hostet hos Simply.com, hvortil betalingssystemet er hostet igennem Stripe. Disse fungerer som underdatabehandlere. Alle persondata som du oplyser på webshoppen, vil blive opbevaret i Simply.coms datacentre.
Dertil foretages der ugeligt backups af alt data, disse backups gemmes i 4 uger ad gangen, hvorefter dataen slettes. Backup af webshoppen er hostet hos Googles servere indenfor EU.

VadmR.com bruger eksterne virksomheder som leverandører for at levere Vadmr.com’s ydelser bedst muligt. Disse eksterne leverandører er databehandlere og behandler i visse tilfælde personoplysninger i forbindelse med deres levering af ydelser til VadmR.com og i sidste ende dig. Disse databehandlere behandler kun personoplysninger efter VadmR.com’s instrukser og i overensstemmelse med lovgivningens krav til databehandlere.

Databehandlere:

 • Google
  • Simply.com
  • GLS
  • PostNord
  • Stripe
  • Shopify
  • Print-leverandør (dansk leverandør, information hemmeligholdes af kommercielle hensyn, kan oplyses ved indsigtsanmodning)

VadmR.com har indgået databehandleraftaler med webshoppens databehandlere, hvilket er med til at sikre en ansvarlig behandling af dine personoplysninger.

 Dine rettigheder
Som den registrerede har du en række rettigheder, som VadmR.com til enhver tid skal sikre opfyldelse af.
Du har ret til at anmode VadmR.com om følgende:

At få indsigt behandlingen af dine personoplysninger
At få berigtigelse af dine personoplysninger
At få slettet dine personoplysninger

Ønsker du ikke længere, at VadmR.com skal behandle dine personoplysninger, eller at vi skal begrænse behandlingen af dine personoplysninger, kan du også sende VadmR.com en anmodning herom til Info@VadmR.com

Klage

Er du utilfreds med behandlingen af dine personoplysninger, kan du indgive en klage til databeskyttelsesmyndigheden: Datatilsynet.

We use necessary cookies to give you the very best experience. Please click Accept Cookies to continue to use the site.
Din email er tilmeldt nyhedsbrevet
Denne email er blevet registreret